Komisioni Qendror i ZgjedhjeveKomisioni Qendror i Zgjedhjeve 1Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 2

Struktura & Organizimi

Mbledhjet Live

Lidhje

Kushtetuta

Kodi Zgjedhor

Rezultatet

Struktura dhe Organizimi

ORGANIGRAMA


KONTAKTET ME KQZ

Numri i telefonit për t’u lidhur me KQZ është +35542274808

Për t'u lidhur me personat e mëposhtëm formoni numrin e brendshëm përkatës.


Sekretari i Përgjithshëm: Ylli MERKAJ

tel: +35542225503;   e-mail: Ylli.Merkaj@cec.gov.al

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore: Anila Ruço

tel: +35542234796; e-mail: Dbnj.kqz@cec.gov.al; Anila.Ruco@cec.gov.al

 

Drejtoria e Financës: Mirela Gega

tel: +35542227532; e-mail: Mirela.Gega@cec.gov.al

 

Drejtoria e Komisioneve Zgjedhore,

Trajnimit dhe Edukimit të Zgjedhësve: Ana Tenolli

tel: +35542225856; e-mail: Dkz.kqz@cec.gov.al; Ana.Tenolli@cec.gov.al

 

Drejtoria Juridike: Dëshira Pasko

tel: +35542230552; e-mail: Dj.kqz@cec.gov.al; Deshira.Pasko@cec.gov.al

 

Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit: Petrit Gjokuta

tel: +35542228311; e-mail: Dti.kqz@cec.gov.al; Petrit.Gjokuta@cec.gov.al

 

Drejtoria e Shërbimeve dhe Logjistikës: Eldi Hoxha

tel: +35542262308; e-mail:  Dl.kqz@cec.gov.al; Eldi.Hoxha@cec.gov.al 

 

Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë: Elvira Goxholli

tel: +35542235895; e-mail: foreign.rel@cec.gov.al

 

Zyra e Shtypit: Drilona Hoxhaj

tel: +35542223525; e-mail: spokesperson@cec.gov.al

Rend Dite Maximize

Barazia Gjinore Maximize

Lista e Zgjedhësve Maximize

Galeria Maximize

Lidhje të tjera Maximize

Rrjete Sociale Maximize