Komisioni Qendror i ZgjedhjeveKomisioni Qendror i Zgjedhjeve 1Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 2

Mbledhjet Live

Kushtetuta

Kodi Zgjedhor

Rezultatet

REZULTATET

REZULTATET PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND 2017 (klik këtu)

Të dhëna për rezultatet në formatin .xls

(Klikoni mbi hartë në secilin Qark)

Rendi ditës Maximize

Barazia Gjinore Maximize

Zgjedhësit me Aftësi të kufizuara Maximize

Lista e Zgjedhësve Maximize

Galeria Maximize

Lidhje të tjera Maximize

Zgjedhësit me Aftësi të kufizuara Maximize