Komisioni Qendror i ZgjedhjeveKomisioni Qendror i Zgjedhjeve 1Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 2

Shpallja e rezultateve në 100 Zonat Zgjedhore, për Kandidatët e Drejtpërdrejtë