Komisioni Qendror i ZgjedhjeveKomisioni Qendror i Zgjedhjeve 1Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 2

Programi i Transparencës

Mbledhjet Live

Lidhje

Kushtetuta

Kodi Zgjedhor

Rezultatet

Programi i Transparencës

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE - VITI 2018

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE (Prill - Qershor 2018)

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE (Janar - Mars 2018)

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE - VITI 2017

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE (Tetor - Dhjetor 2017)

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE (Korrik - Shtator 2017)

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE (Prill - Qershor 2017)

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE (Janar - Mars 2017)

REGJISTRI I SHTUAR I PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE 2017- regjistri zgjedhjeve

REGJISTRI I PROKURIMEVE 2017

RAPORTI I KONTROLLIT TË LARTË TË SHTETIT - 2016

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE - VITI 2016

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE (Tetor-Dhjetor 2016)

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE (Korrik-Shtator 2016)

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE (Prill-Qershor 2016)

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE (Jana - Mars 2016)

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE - VITI 2015

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE (Tetor - Dhjetor 2015)

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE (Korrik - Shtator 2015)

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE (Maj - Qershor 2015)

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE (Janar - Prill 2015)

PROGRAMI I TRANSPARENCËS PËR (KOMISIONIN QENDROR TË ZGJEDHJEVE)

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

LIDHJA NR. 2 (përgjigja)

LIDHJA NR. 3 (Mbi refuzimin e formës së kërkuar të informacionit/dokumentacionit.)

LIDHJA NR. 4 ( Mbi zgjatjen e afatit të kthimit të përgjigjes.)

LIDHJA NR. 5 ( Njoftim për fillimin e procedurës për rishikim të dokumentacionit të klasifikuar dhe shtyrje të afatit.)

LIDHJA NR. 6  (kërkesa) (KËRKESE PËR INFORMACION)


Kordinator për të Drejtën e Informimit:       Olsi PETO

Nr kontakti:   047235251

E-mail:           Olsi.Peto@cec.gov.al

Adresa: Rr. "Ibrahim Rrugova", Nr.4, Tiranë, Shqipëri. 

Orari Zyrtar:  E Hënë - E Premte: 08:00 - 16:00

Rendi ditës Maximize

Barazia Gjinore Maximize

Lista e Zgjedhësve Maximize

Galeria Maximize

Lidhje të tjera Maximize