Tabelë për kryetar - QV Model 56-11

Tabelë për këshillin - QV Model 57-11

Tabele permbledhese per kryetar Model 39 - 11, faqe e fundit

Tabele permbledhese per kryetar Model 39 - 11, faqe jo e fundit

Tabele permbledhese per keshillin Model 40-11, faqe e fundit

Tabele permbledhese per keshillin Model 40 - 11, faqe jo e fundit

Model vendimi per kryetar 39 - 11V

Model vendimi per keshillin 40 - 11V