Komisioni Qendror i ZgjedhjeveKomisioni Qendror i Zgjedhjeve 1Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 2

Kreu

Mbledhjet Live

Kushtetuta

Kodi Zgjedhor

Rezultatet

Njoftime për shtyp

28

KQZ po punon faqen e re te web-it me mbështetjen e Këshillit të Evropës (new.cec.org.al).
Faqja e re është në përpunim dhe do të publikohet për një periudhë të caktuar kohe paralel me faqen ekzistuese. Mirëpresim kontributin tuaj për përmirësimin dhe aksesimin sa më të gjërë të faqes së re. Sugjerimet tuaja mund t'i dërgoni në adresat e email;
spokesperson@cec.gov.al
Dti.kqz@cec.gov.al

Actions: E-mail | Permalink |

Rendi ditës Maximize

Barazia Gjinore Maximize

 

Lista e Zgjedhësve Maximize

Galeria Maximize

Lidhje të tjera Maximize

Rrjete Sociale Maximize

VIZITORËT ONLINE Maximize